Jazyky

 • English
 • Slovenčina

Služby

Nákup a predaj konštrukčných a základných plastov vo forme granulátov, regranulátov, drte, brikiet ingot a lisovaných balíkov. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Poskytovanie poradenskej činnosti spolu s inými službami v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi. Vykupujeme široké spektrum plastov v rôznej kvalite. Fólie, obalové materiály, zmetkové výlisky, odstreky, vtoky, drviny, granuláty, dosky, preložky materiálov, preformy, preplachy z materiálov PET, LDPE, LLDPE, HDPE, ABS, PA6, POM, PC, PVC, PS, EPDM, EPS...

Nákup a predaj konštrukčných a základných plastov širokého spektra z priemyselnej výroby a separácie komunálneho odpadu vo forme:

 • primárnych granulátov
 • „ off grade“ granulátov
 • regranulátov
 • drviny, aglomerátu
 • brikiet, ingot
 • lisovaných balikov
 • odstrekov, vtokov, výliskov…a iných
 • ​Sprostredkovateľská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
 • Poskytovanie poradenskej činnosti spolu s inými službami v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
 • Zabezpečujeme zhodnocovanie odpadov  prostredníctvom zmluvných partnerov s dlhoročnou praxou a tradíciou v plastikárskom odvetví