Kontakt

ENWASTE s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
M. R. Štefánika 7845/53
960 01  Zvolen

Prevádzka Žiar nad Hronom:
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

Telefón: +421 907 268 226, +421 918 674 475
e-mail: info@enwaste.sk, enwaste@gmail.com

Údaje z registra:   Platobné spojenie:  
Obchodné meno: ENWASTE s.r.o. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 46 816 101 Číslo účtu: 5032975462/0900
DIČ: 2023599204 SWIFT: GIBASKBX
IČ DPH: SK2023599204 IBAN: SK6509000000005032975462
Zapísaná v: Okresný súd Banská Bystrica,     
Oddiel: Sro, Vložka číslo 22884/S    

Kontaktný formulár: